PIERWSI W POLSCE

REGULOWANA WYSOKOŚĆ

NOWOCZESNY WYGLĄD I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

Galeria

Bezpieczne przechowywanie

Nośność do 300 kg

Dostępne akcesoria

Produkt chroniony patentem

Regulowana wysokość

MODERN DESIGN AND STURDY CONSTRUCTION

MODERN DESIGN AND STURDY CONSTRUCTION

MODERN DESIGN AND STURDY CONSTRUCTION

MODERN DESIGN AND STURDY CONSTRUCTION

Gallery

Safe storage

Capacity 2500l

Available accessories

Product is protected by patent

Adjustable height

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН и ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН и ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН и ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН и ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ФОТО

Безопасное хранение

Объем 2500l

Доступные аксессуары

Продукт защищен патентом

Регулируемая высота

[:pl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”4″ _address=”4″ /][:ru _i=”8″ _address=”8″ /][: _i=”12″ _address=”12″ /]